förlängd anmälningstid

Senaste dag för anmälan till SPF:s Förbundsmästerskap är ett slentrianmässigt beslut. Under i vart fall senare år har detta datum varit före Mid-sommarhelgen.
Men - så lång framförhållning är inte rutin vid "vanliga" bouletävlingar. Det vill säga tävlingar som vänder sig till spelare med tävlingslicens.
Därför förlängs anmälnings-tiden till SPF:s Förbunds-mästerskap till den 21 juli - alltså med en månad.
Ove Johansson
Tävlingsledare