förlängd anmälningstid

Senaste dag för anmälan till SPF:s Förbundsmästerskap tycka länge ha varit ett slentrianmässigt datum.
Under i vart fall senare år har detta datum varit före Mid-sommarhelgen.
Men - så lång framförhållning är inte rutin vid andra boule- tävlingar. Det vill säga tävlingar som vänder sig till spelare med tävlingslicens.
Därförhar vi i år fullföljt förra årets beslut och beslutat oss  för den 21 juli - alltså  en månad före tävlingen.
Ove Johansson
Tävlingsledare