uppställningsplatser för husbilar och husvagnar

Vår ambition är att det skall bli möjligt att ha en uppställningplatser för husbilar och husvagnar i ganska nära anslutning till Boulecenter. Detta var emellertid inte möjligt 2018, beroende på kommunens lokala trafikbestämmelser, som inte tillåter sådan parkering nattetid på andra platser än på officiella ställplatser.
2018 hänvisade vi därför till Ställplats Skrea.
Ställplatser, och campingplatser, kan sökas på Internet, via: www.falkenberg.se