I anslutning till Falkenbergs Boulecenter finns det gott om parkerings-utrymmen.
Under senare år har det på dessa parkeringsutrymmen - i samband med såväl bouletävlingar som föreställningar vid den närliggande utomhusteatern - förekommit ett stort antal husbilar och husvagnar som har använts för övernattning. Övernattning är inte tillåten på dessa parkeringsutrymmen, men parkering under dagtid är naturligtvis både tillåtet och möjligt.
Under förbundsmästerskapet kommer det följaktligen att finnas goda parkeringsmöjligheter i anslutning till tävlingsområdet.

Utöver de vanliga parkeringsplatserna finns det en stor grusplan som vi skall försöka använda för parkering.