Inomhus har Falkenbergs Bouleallians en bansektion med måtten 39 x 12,8 meter och en sektion med måtten 21 x 12,8 meter, där ett lämpligt antal banor kan ordnas. Utomhus finns det för närvarande åtta banor inom 34 x 16 meter, tolv banor inom 48 x 15 meter, fyra banor inom 16 x 14 meter och fyra banor inom 16x16 meter. Alliansen har möjlighet att bygga ytterligare några banor inom det område den redan disponerar och har planer på att göra detta. Samtidigt pågår ett försök att få till en överenskommelse med kommunen om en större utbyggnad av utomhusbanorna.
Anläggningens serveringsutrymme - som rymmer cirka 80 gäster - används året runt. Under utomhussäsongen kan även hallen användas för exempelvis lunchservering.
Anläggningens sanitära utrymmen innehåller fyra damtoaletter, två herr-toaletter, två pissoarer och en handikapptoalett.

Falkenbergs Bouleallians driver sin verksamhet i Falkenbergs Boulecenter.
Besöks- och postadress: Läroverksgatan, 311 45 Falkenberg. 
Telefon: 0346-164 40.


GPS
WGS84: N 56° 54.2218', E 12° 30.1993'
Decimal: 56.9037, 12.5033

I början av 2000-talet bildade dåvarande bouleklubbar i Falkenberg en allians för att gemensamt hyra boulebanor till sina medlemmar. Hyresmöjligheten försvann efter några år och Falkenbergs Bouleallians beslöt att själv bygga den bouleanläggning som i dag är känd som Falkenbergs Boulecenter.
Projektet att bygga och driva Boulecenter fick formen av en ekonomisk förening, där klubbarnas medlemmar blev alliansens intressenter och personliga medlemmar.
I dagligt tal används Boulealliansen för att beteckna både den ekonomiska föreningen och alliansen.
Föreningen består av klubbarnas cirka 600 medlemmar. Uppgiften är att året runt erbjuda medlemmarna boulebanor och att driva en kaférörelse för medlemmarnas räkning, allt till förmånliga priser.
Föreningen leds av en styrelse som är ansvarig inför medlemmarna på föreningsstämman.
Alliansklubbarna är i dag elva till antalet. Deras uppgift är att främja boulespelande, både motionsspel och tävlingsspel, samt främja hälsa och social samvaro bland medlemmarna.
En samrådsgrupp  bildades hösten 2011 och består av  en representant för varje alliansklubb.
Syftet är att stärka medlemmarnas och alliansklubbarnas roll och inflytande.
Samrådsgruppen väcker förslag i viktiga frågor och är också en remissinstans som behandlar förslag från medlemmar, klubbar, styrelsen och valberedning.